Kullanım Koşulları

BİALTIN KULLANIM SÖZLEŞMESİ VE BİREYSEL KULLANICI SORUMLULUKLARI

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası kabul edilen eklerden oluşan Bialtın Kullanım Sözleşmesi ve Bireysel Kullanıcı Şartları (“Sözleşme”), “ Bialtin Teknoloji Anonim Şirketi” (bundan böyle kısaca 'ŞİRKET' olarak anılacaktır) ile www.bialtin.co sitesine (bundan böyle kısaca 'SİTE' olarak anılacaktır) üye olan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: TANIMLAR

Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Web sitesi ve Mobil Uygulama’nın üyelik formunu,

Site:
 www.bialtin.co alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi,

Kullanıcı Onayı: 
Kullanıcı’nın, kişisel veya kurumsal verilerinin, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan açık onayı, ifade eder.

GLDB:
 İstanbul Ticaret Müdürlüğü nezdinde 298396-5 numara ile tescil edilmiş Bialtın Teknoloji Anonim Şirketi tarafından Ethereum Platformu üzerinde oluşturulmuş, benzersiz kimlik bilgisi ile blok zincirine işlenmiş, herkes tarafından takip edilebilen, kullanıcıların Ethereum üzerinde işlem yapmalarına imkan sağlayan ve karşılığı her zaman 1 (bir) gram altın değerine endekslenmiş olan sanal değeri ifade eder.

Ethereum Cüzdanı: 
Ethereum bazlı kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Ethereum cüzdan adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Kullanıcılar bu adresler arasında kripto para transfer edebilir.

MADDE 3: SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Websitesi ve Mobil Uygulama’ya bireysel üye olmak sureti ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin, hak ve sorumluluklarının düzenlenmesidir.

MADDE 4: KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli kullanıcı profili yaratmak suretiyle Websitesi veya Mobil Uygulama’ya üye olur.

4.2. Kullanıcı iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve fiil ehliyetinin tam olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetine haiz olduğunu beyan ve kabul eder.

4.3. Kullanıcının kişisel bilgilerini hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

4.4. Kullanıcı, sadece tek bir üyelik hesabına sahip olabilir. Şirket, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine Şirket, bu kişiye böyle bir ihlalin tespiti halinde, tekrar hesap açmama hakkına haizdir. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

4.5. Kullanıcı, güvenlik amacıyla Site tarafından talep edilen süre içerisinde güvenlik işlemlerini eksiksiz yapmalıdır. Kullanıcının belirlenen süre içerisinde talep edilen güvenlik işlemlerini yapmaması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Siteye üye olan kullanıcı, hem para yatırma hem para çekme işlemleri için kimlik ve adres bilgilerini ve özçekim (selfie) fotoğrafını talep edilmesi halinde belgelemek ve bu belgeleri doğru bir şekilde şirkete iletmek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin, özçekim (selfie) fotoğrafının talep edilmesine rağmen belgelenmemesi ve Şirket’e gönderilmemesi halinde, Şirket kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir.

4.7. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri ile özçekim (selfie) fotoğrafı, sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde kullanıcı tarafından iletilen tüm bilgi ve belgeler ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin işlenmesine dair politika hükümleri geçerlidir.

4.8. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle ve değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Şirket’e bildirilecektir. Bu değişikliklerin Şirket’e bildirilmemesi nedeniyle Şirket’e yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Şirket, işlemleri askıya alma, hesabı geçici veya kalıcı olarak kapatma ve tüm tedbirleri uygulama keyfiyetine haizdir. Bu nedenle Şirket’e her hangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.

4.9. Kullanıcı, Websitesi ve Mobil Uygulama hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem  yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

4.10. Kullanıcı, Websitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.

4.11. Kullanıcı, başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bunlara dayalı alt düzenlemeler olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla platformu kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcının Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Şirket sorumlu tutulamaz.

4.12.Kullanıcı BiAltın nezdinde açtığı hesap nedeniyle kendi adına ve kendi hesabına/kuruluşu adına ve kuruluşu hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve kendi adına/kuruluşu adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine (Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır) hükmüne muhalefet etmemek için kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini BiAltın’a derhal yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13.Kullanıcı Şirket nezdinde açtığı her türlü hesapta ve gerçekleştirdiği her türlü para aktarımında hukuka, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun davrandığını, Şirket’in Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Politikası’nda riskli faaliyet olarak belirtilen alanlarda doğrudan/dolaylı hiçbir şekilde faaliyet göstermediğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı aynı zamanda Şirket platformuna üye olarak ve/veya nezdinde hesap açarak OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi) BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi, yada benzer ülke yada dünya kuruluşları vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığın beyan ve garanti eder. Diğer yandan Şirket, faaliyet gösterecek pazarları ve ülkeleri seçme hakkını saklı tutar ve kendi takdirine bağlı olarak belirli ülkelerdeki hizmetlerini kısıtlayabilir veya reddedebilir.

4.14. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’e ait, internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak veya herhangi bir sebeple meydana gelen, kullanıcının hesaplarında veya Şirket’in sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve herhangi bir hırsızlık suçundan dolayı Şirket’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. Şirket, Kullanıcı’nın Websitesi ve Mobil Uygulama’dan işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dâhil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.

4.16. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı hareket etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.

4.17. Kullanıcı, Site’den para çekmek için kendi isim ve kimlik numarasına kayıtlı bir banka hesabı bildirmek zorundadır. Kullanıcının banka hesaplarının şahsına ait olduğuna dair bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, banka hesabı teyidi sağlamadan dilerse ödemeleri askıya alma veya durdurma hak ve yetkisine sahiptir. 

4.18. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken kripto paralarını ve Şirket tarafından kendisine gönderilen GLDB’lerini muhafaza etmek için -Site üzerinden doğrulamasını yaptığı- kendisine ait kripto para cüzdanı adresini kullanacağını, kripto para cüzdanının korunmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site, kripto para cüzdanı değildir, bünyesinde kripto para bulundurmaz, muhafaza etmez; Kullanıcılarının kripto para cüzdanlarında tutmuş oldukları kripto paraları blok zincirinden okuyarak kullanıcılara gösterir. Kullanıcının kendi sorumluluğundaki kripto para cüzdanının kaybolması, çalınması veya herhangi bir şekilde üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmesi halinde Kullanıcı, Şirket’i sorumlu tutamaz, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Site’nin kullanılmasında kullanıcının adına kayıtlı olmayan bir banka hesabından ve/veya ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu maddeye aykırı işlem yapıldığının saptanması halinde Şirket söz konusu işlemi bildirimsiz olarak iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilen işleme ilişkin prosedür işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Site’nin ‘Komisyonlar’ bölümünde yer almaktadır. Bu maddeye aykırı işlemlerin iptali nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

4.20. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının hesabını kendis adına ve kendi nam ve hesabına kullanması asıldır. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Şirket’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir.

4.21. Kullanıcının Site’yi kullanırken yapacağı kripto para transferlerinde Site tarafından benzersiz olarak üretilen bir açıklama kodunun transfer açıklaması olarak yazılması gerekeceğinden www.myetherwallet.com adresinden temin edilmesi mümkün olan kripto para cüzdanın kullanılması önerilmektedir. Önerilen bu kripto para cüzdanı dışında bir kripto para cüzdanının kullanılması nedeniyle transfer işlemlerinde açıklama kodu yazılamaması veya yanlış bir açıklama kodu yazılması halinde doğacak zarar ve kayıplardan kullanıcı sorumludur ve bu sebeple doğacak zararlardan dolayı her ne isim altında olursa olsun Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken sadece Şirket’e ait olan kripto para gönderimi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin kullanılması esnasında ilgili işlem gerçekleştirileceği esnada kripto adresleri Site tarafından hatırlatma ve uyarı amaçlı otomatik olarak Kullanıcının ekranına getirilmektedir, ancak Kullanıcı işlemi gerçekleştirmeden evvel ekranına getirilen kripto para adresini kontrol ederek yada onaylayarak işlem yapmak zorundadır. Site tarafından Kullanıcının ekranına hatırlatma ve uyarı amaçlı getirilen kripto para adreslerinden farklı bir kripto para adresine kullanıcının kripto para göndermesi halinde kullanıcının yaşayacağı kayıplardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Şirket’e ait olmayan bir kripto para adresine kripto para göndermesi halinde doğacak tüm zarar ve kayıplarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek Site’yi kullanmaya başlamakla kripto paraların piyasa değerinin aşırı değişkenlik gösterebildiği, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmadığı ve ilerleyen dönemde mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabileceği konularında Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve uyarıldığını; bu bilgilendirme ve uyarıyı anlayarak ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul ederek Site’de işlem yaptığını, mevzuatta değişiklik olması halinde yeni yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğini, kendisinden talep edilen tüm konularda eksiklikleri gidereceğini  gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı kripto paralar ile ilgili olarak resmi mercilerce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.24. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Websitesi ve Mobil Uygulama’dan faydalanmayı durdurabilir.

4.25. İşbu Şartlar çerçevesinde Websitesi ve Mobil Uygulama’dan Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

4.26. Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının siteyi kullanması ve yaptığı transferler nedeniyle kullanıcıya fatura gönderilmeyecektir.

4.27. Kullanıcının Site’yi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Şirket’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Şirket, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.28. Bu site üzerinden satın alınan GLDB’lerin nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi her zaman mümkün olmayabilir. GLDB’lerin hukuka aykırı veya kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Şirket sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun GLDB’nin yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcı GLDB’nin tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zararın zamanında tarafından tazmin edilmemesi halinde Kullanıcı, TCMB tarafından açıklanan aylık temerrüt faizi oranında faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 5: ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Şirket, Site’ye üye olan Kullanıcının güvenliğini, Site üzerindeki işlemleri esnasında, azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket, Kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik, adres ve banka bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri talep edebileceği gibi, SMS doğrulaması yada uygun göreceği başka doğrulama yöntemleri kullanabilecektir. Şirket tarafından talep edilen bu bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmaması, geç paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Şirket, basiretli bir tacir gibi davranarak Kullanıcıya ait kimlik ve banka bilgilerini olası bir siber saldırıya karşı korumak için gerekli tüm özeni gösterecektir. Şirket tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Şirket servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (4.14) hükümleri geçerli olacaktır.

5.2. Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Şirket, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres ve banka bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak Şirket, kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgileri dışında kalan ve Site’yi kullanması neticesinde toplanan istatiksel anonim bilgileri kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgilerini gizli tutarak kullanabilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir yada farklı mecralara aktarabilir.  Şirket Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca Kullanıcı’nın belirli tutarı aşan işlemlerinde kimlik tespitini tekrar gerçekleştirebilir. Şirket bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında riskli addettiği Kullanıcılar için sıkılaştırılmış tedbirler uygulayabilir ve söz konusu Kullanıcılardan ilave bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcı talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediği takdirde iş ilişkisinin sona erdirebileceğini kabul eder.

5.3. Kullanıcı, Şirket’in “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı” ve “Yolsuzluk” ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Şirket’in risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Şirket’in riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Şirket’in ödemeleri gerçekleştiremeyeceğini, para transfer taleplerini işleme almayacağını, gelen transferleri mahrecine iade edebileceğini ve kripto paralar kapsamında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul eder.

5.4.Şirket, kullanıcılar tarafından Şirket’e yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Şirket, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ‘Komisyonlar’ sayfasında yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir. Şirket reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik, adres ve banka bilgilerinin ibrazını talep etme hakkına sahiptir. Şirket tarafından reddedilen transferin iadesi için Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgilerinin Kullanıcı tarafından Şirket’e ulaştırılmasında geçirilen sürede Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.

5.5. Şirket kullanıcının GLDB veya Türk Lirası yatırma, çekme ve takas limitlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. Şirket risk değerlendirme analizlerini dikkate alarak Kullanıcı’nın limitlerini dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir. Bu işlemler makul süre öncesinde internet sitesinde ilan edilir. 

5.6. Şirket tarafından kullanıcıya sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde yada hata veya yanılma ile GLDB veya Türk Lirası gönderilmesi halinde bu husus kullanıcıya derhal (elektronik posta, arama, SMS vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından ödenen bedelin iade edilmemesi halinde Şirket tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın Kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, Şirket tarafından kullanıcının hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Kullanıcı bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Şirket, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.

5.7. Şirket, şüpheli görülmesi halinde kullanıcıların üyelikleri ve Site’yi kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir.

5.8. Şirket, Kullanıcı tarafından Site’de yapılacak para yatırma ve/veya para çekme işlemlerini teknik olarak mümkün olan en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

5.9. Site kullanılarak gerçekleştirilecek para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin belirlenen sürelerde yapılmaması, güvenlik önlemlerine uyulmaması, kimlik doğrulamasının yapılmaması ve Kullanıcıdan kaynaklanan sair sebeplerle para yatırma-çekme işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.

5.10. Şirket, teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına Kullanıcıların gerçekleştirdikleri işlemleri iptal edebilir ve/veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında Kullanıcı hesaplarını askıya alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez.

5.11. Şirket, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.

5.12. Şirket, Site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallarda her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Şirket mesul olmayacaktır. Ancak Şirket yaptığı değişiklikleri ***** internet sitesinde bulunan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanıcı Sözleşmesi sayfasında ilan ederek ve/veya Kullanıcıya bilgilendirme e-postası ya da SMS’i göndererek Kullanıcıyı sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeyi taahhüt eder. Şirket’in bildirim yükümlülüğü değişikliğin bu maddede sayılan bildirim yollarından birinin kullanılması ile son bulur. Değişikliğe ilişkin bildirimin Kullanıcı tarafından takip edilmemesi nedeniyle kullanıcının uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz, bu şekilde uğrayacağı zararlardan dolayı Kullanıcı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. İşbu sözleşmenin ‘Tanımlar’ başlığı altında belirtildiği üzere Ethereum Platform’a gram altını entegre hizmeti verecek Şirket’in kripto para değerlerinin değişmesinden dolayı hiçbir mesuliyeti yoktur. Şirket sadece oluşturmuş olduğu Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinden her zaman 1 gram altın karşılığında kendi oluşturduğu altın ile desteklenen stabil kripto para birimi olan 1 GLDB satın alabilmeniz ve yine 1 GLDB’yi 1 gram olarak fiziki altına (her bir çevirme talebinde asgari 1000 gram veya 1000 GLDB islem hacmi bulunması ön koşuluyla) çevirebilmenizi taahhüt etmektedir. Üçüncü taraf kuruluşların alacağı komisyon sebebiyle 1 GLDB’nin Kullanıcıya maliyeti farklılık gösterebilir ve 1 GLDB karşılığında ödediği değer 1 gram altının değerinden farklı olabilir. Kripto para değerlerindeki değişimler nedeniyle Kullanıcının doğacak tüm zarar ve kayıplarının sorumluluğu Kullanıcıya aittir.

5.14. Şirket, kripto para alış satış platformlarından ve kripto para ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Hiçbir gerçek veya tüzel kişilikle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcıların, Şirket ve Şirket’in sahip olduğu Site ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz.

5.15. Kullanıcı BiAltın satın almak için fonları bankaya havale eder. Banka işlemi teyit ederek Şirkete bildirir. Şirket dijital varlığı oluşturur yaratır ve Ethereum Cüzdanına transfer eder.

5.16. Kullanıcı BiAltın’ı Türk Lirasına çevirmek için, çeviri işlemi için Dijital Varlığı BiAltın’ın Cüzdanına yollar. Şirket Dijital Varlığı yok edilip toplam arz azaltılır. Şirket, Banka’ya bildirim yollar ve kullanıcıya fonlar havale edilir.

5.17. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya kullanıcıdan onayını dijital olarak önceden aldığı 3. Parti şirketler adına iletişimde bulunabilir.

5.18. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Websitesi ve Mobil Uygulama’nın herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

5.19. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

5.20. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

5.21. Şirket bir kripto para borsası değildir ve kullanıcıların kripto paralarını hiçbir surette kendi nezdinde bulundurmaz, saklama hizmeti vermez. Platform içinde kullanılan dijital cüzdan sağlayıcıları üçüncü taraf kuruluşlar tarafından yönetilmektedir. Şirket dijital cüzdan sağlayıcıları ile Kullanıcı arasında gerçekleşen işlem ve taleplere yönelik hiçbir sorumluluk taşımaz.

5.22. Şirket bir ödeme hizmet sağlayıcı değildir. Şirketin satışını yaptığını GLDB kripto varlığı, altın kıymetli madeninin 1 gram miktarını Ethereum blokzincir ağında temsilinden ibarettir. Kullanıcı, GDLB’yi herhangi bir ödemede kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Her ihtimalde, işbu Sözleşme’nin 4.28 numaralı maddesi saklıdır.

5.23. BiAltın 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup; Kullanıcı’nın Platform’a erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform’a erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.

5.24. Şirket, destek hizmetlerini yalnızca www.bialtin.co internet adresi üzerinden  ve hello@bialtin.co elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden verilecek destek hizmetlerinde de Kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılara kripto para göndermeleri için kripto para adresi bildirilmez. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Şirket’ten destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir. Şirket adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6: FİKRİ MÜLKİYET 

Websitesi ve Mobil Uygulama’nın tasarımı ve Websitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

MADDE 7: ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI

7.1. Sitelerde, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere ("Harici Siteler") yönlendiren bağlantılar yer alabilir.

7.2. Söz konusu üçüncü taraf, BiAltın ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile BiAltın bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi BİAltın’dan tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir.

7.3. BiAltın bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir.

7.4. Bağlantılar, bu tür Harici Sitelerde gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale BiAltın’ın sponsor olduğu, onayladığı, bunların BiAltın’ın ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da BiAltın’ın bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.

7.5. BiAltın’ın ürünleriyle ilgili olarak BiAltın tarafından Siteden bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, kullanıcıların ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Veriler BiAltın tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.

MADDE 8: ÜCRETLENDİRME

8.1. Şirket, kullanıcıların Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde hizmetlerle ilgili ücretleri Site'nin ‘Komisyonlar’ bölümünde ilan edecektir. Şirket, kullanıcılarından işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site’nin hizmetleri ile ilgili ücretleri ilan ettiği oranlar üzerinden alma hakkına sahiptir.

8.2. Şirket, kullanıcılarından alacağı komisyon oranı ve hizmet bedeli üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler Şirket tarafından Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edilecektir. Şirket’in komisyon oranı ve hizmet bedeli yaptığı değişiklikleri ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcıya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.3. Site’de ilan edilen komisyon oranı ve hizmet bedeli değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Site’de ilan edilen komisyon oranı ve hizmet bedeli değişikliklerinden sonra Kullanıcının Site’de yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir.

8.4. Şirket tarafından kullanıcıya gönderilen GLDB’ler blok zincirine işlendiği için blok zincirinin yapısı gereği işlem geri alınamaz ve iptal edilemez. Aynı şekilde kullanıcı tarafından Şirket’e ait kripto para cüzdanına gönderilen GLDB’ler de geri alınamaz ve iptal edilemez. Dolayısıyla bu işlemlerden doğan hizmet bedeli de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı olarak yaptığını düşündüğü işlemlerinden dolayı Şirket’i sorumlu tutamaz ve Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra eder.

8.5. Site üzerinden yapılan kripto para transferleri iade edilemez. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı Şirket tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini beyan ve taahhüt eder.

8.6. Kullanıcı ‘ÜCRETLENDİRME’ başlığı altındaki işbu sözleşme hükümlerini Site’ye üye olmakla peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1 İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’da Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9.2 Kullanıcı da dilerse hesabını kaptabilir. Lakin böyle bir durumda; kullanıcıya ait tüm bilgi ve veriler, yasal mevzuat uyarınca, yasal süreler ile saklanır. 

MADDE 10: HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

10.1. Kullanıcı, stabil ve diğer tüm kripto paralar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, SPK, BDDK, TCMB ve diğer İdari merciler tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

10.2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (4.14). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle Şirket, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.

10.3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Şirket, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizlilik politikası ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

10.4. Kullanıcı tarafından işbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin Şirket tarafından tespit edilmesine karşın, Şirket tarafından sözleşmenin feshedilmemesi, kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan Şirket tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı Şirket’in tüm hakları saklıdır.

MADDE 11: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

11.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ve/veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak çıkabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

MADDE 12: GİZLİLİK

12.1. Şirket, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde ve Şirket’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte bundan dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

12.2. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

  • Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  • Şirket kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

12.3. BiAltın, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

MADDE 13: MÜCBİR SEBEP

13.1 Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır. 

13.2 Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ve devam ettiği süreler ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

MADDE 14: SORUMSUZLUK BEYANI

14.1. Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü taraflardan ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Şirket tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez.

14.2. Şirket, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Şirket, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirket tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma/şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

14.3. İşbu Sözleşme münhasıran başta Kullanıcı’nın Şirket’ten GLDB, BiAltın veya sair herhangi kripto para alması veya satması olmak üzere, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasınan doğan Şirket ile Kullanıcı arasındaki ilişkiyi kapsamakta olup, Kullanıcı’nın Şirket’ten satın aldığı/almadığı veya sair suretle sahibi olduğu/olmadığı GLDB, BiAltın veya sair kripto paralar ile merkeziyetsiz olsun veya olmasın herhangi Harici Sitede yapacağı işlemlere uygulanmamaktadır. Şirket, GLDB’lere, BiAltın’a veya sair herhangi kripto paranın kullanımına ilişkin olarak herhangi ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti veya GLDB’nin, BiAltın’ın veya sair herhangi kripto paranın kullanımına dair tavsiye vermemektedir. Harici Sitelerde GLDB, BiAltın veya diğer kripto paralar kullanılan veya kullanılmayan alım satım, takas ve sair işlemlerde yaşanabilecek, dolandırıcılık, sahtecilik, hile ve yanıltma, fiyat dalgalanmaları, piyasa manipükasyonları, hata, bug, bağlantı hatası, doğrulama hatası ve sair ilgili GLDB işlemini etkileyebilecek ve/veya Kullanıcı’yı zarara uğratabilecek olaylar ve durumlar üzerinde Şirket’in herhangi bir kontrolü, yetkisi veya etkisi bulunmamaktadır, dolayısıyla Kullanıcı’nın bu tür durumlar nedeniyle doğabilecek herhangi bir zararından Şirket sorumlu olmayacaktır.

MADDE 15: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

15.1. Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya Site üzerinden yapılacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Şirket’in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Şirket’i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

15.2.Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK VE KABUL

16.1. Kullanıcı, Site’ye üye olduğunda on altı madde ve alt maddelerden ibaret işbu sözleşmenin tüm maddelerini ve alt fıkra ve bentlerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar.

16.2. Sözleşme’yi kabul etmeyen kullanıcı Site’ye üye olamaz ve hizmetlerden faydalanamaz. Aksi halde doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

16.3. BiAltın muhtelif zamanlarda işbu Sözleşmeyi ve Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Şirket bu yasal uyarı ve işbu sözleşmede yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Şirket tarafından yapılacak bu değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

16.4. Sözleşmenin imzasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti İdari makamlarınca uygulamaya konulacak mevzuat yada İdari düzenlemeler gereğince Kullanıcı’ya yerine getirmesi gerekli sorumluluk veya yükümülükler ihdas edilmesi halinde, Kullanıcı bu yükümlülük ve sorumlulukları belirlenen zamanda ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükellef olacaktır.